Zmniejszenie błędu w oznaczaniu ilości hemoglobiny

następnie dolewa się do probówki. Postępowanie to ma na celu zmniejszenie błędu w oznaczaniu ilości hemoglobiny. Do wkraplania wody destylowanej służy specjalna pipetka.

Wykonanie badania. Do wykalibrowanej probówki wkrapla się 1/io normalny kwas solny do znaczka 10. Po nakłuciu opuszki palca pobiera się krew za pomocą kalibrowanej pipetki do znaczka 20. Pobraną krew wdmuchuje się do uprzednio przygotowanej probówki z kwasem solnym. Należy przy tym kilkakrotnie ostrożnie przepłukać pipetkę kwasem, w celu dokładnego wymieszania krwi i wypłukania z pipetki całej jej Zawartości. W czasie mieszania unikać tworzenia banieczek powietrza w płynie.

Po dokładnym wymieszaniu krwi odstawiamy hemoglobinometr na 3 minuty. W tym czasie krwinki pod wpływem kwasu solnego ulegają hemolizie, a wydostająca się z wnętrza krwinek hemoglobina zamienia się na kwaśną hematynę o barwie ciemnobrunatnej. Proces ten w pierwszych minutach zachodzi dosyć szybko, następnie coraz wolniej. Całkowita zamiana hemoglobiny na kwaśną hematynę trwa około 24 godzin. W warunkach laboratoryjnych nie czeka się tak długo, ponieważ, jak już zaznaczyliśmy, główna ilość hemoglobiny ulega przemianie na kwaśną hematynę już w czasie kilku pierwszych minut reakcji. Wystarczy zatem — i tak powszechnie przyjęto – 3- lub 5-minutowy czas działania kwasu solnego na hemoglobinę. Nieprzestrzeganie tej zasady powoduje błędy w-oznaczeniu hemoglobiny dochodzące do 20%, a nawet większe.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *