Zmiany pierwotne

Wrotami zakażenia, są górne drogi oddechowe choroba szerzy się drogą kropelkową. Źródłem zakażenia jest człowiek chory lub zdrowy nosiciel. Długość okresu wylęgania nie jest znana prawdopodobnie mieści się w granicach 1-10 dni.

Patogeneza. Miejscem wtargnięcia zarazka do ustroju są górne drogi oddechowe meningokoki umiejscawiają się na błonach śluzowych jamy nosowo-gardłowej oraz w otaczających tkankach. Z górnych dróg oddechowych drobnoustroje przedostają się bezpośrednio do krwi i wtedy następuje rozsiew zarazków do poszczególnych tkanek i narządów ustroju, a szczególnie do skóry, opon, stawów, oczu, uszu i pluc. Od umiejscowienia zarazków zależne są podmiotowe i przedmiotowe objawy kliniczne. Jeśli meningokoki umiejscowią się w oponach, objawy kliniczne charakterystyczne dla nagminnego zapalenia opon wywołane są wzmożonym ciśnieniem śródczaszkowym i zmianami zapalnymi opon pozostałe objawy kliniczne są wyrazem rozsiewu zarazka w ustroju. Przyczyną objawów krwotocznych jest uszkodzenie naczyń.

Zmiany pierwotne umiejscawiają się w oponach wokół osłonek małych naczyń, rzadziej w splocie naczyniówkowym. W naczyniach stwierdza się z reguły uszkodzenie śródbłonka, zapalenie ściany naczynia, a często również martwicę oraz zakrzepy. horoba zaczyna się najczęściej gwałtownie wysoką ciepłotą

W postaci piorunującej (zespół Waterhouse-Friderichsena) klasycznym objawem są wylewy do nadnerczy. W postaci tej mózg jest silnie przekrwiony: w korze i innych częściach mózgu można znaleźć drobne, punkciko- wate wybroczyny, przekrwienie i obrzęk. W oponach miękkich wykrywa się’ rozległe nacieki z limfocytów i leukocytów, przy czym wiele z nich zawiera dwoinki.

Przebieg kliniczny. Choroba zaczyna się najczęściej gwałtownie wysoką ciepłotą, wymiotami. Jednocześnie -występują objawy nerwowe (wyrażone słabiej u niemowląt, silniej u dzieci starszych) – stwierdza się więc sztywność karku, objawy – Kerniga, Brudzińskiego, Flataua, Lesegue’a, przykurcz nóżek, tendencję d’o układania się na boku z podgiętymi nóżkami i odchyloną do tyłu głową (opisthotonus). Objawom tym mogą towarzyszyć drgawki, czasem utrata przytomności, która mija po 2-3 dniach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *