Zgon w błonicy

Zgon w błonicy nastąpić może już w pierwszych 2-3 dniach choroby – nagle, wśród objawów zapaści może wystąpić przed końcem drugiego tygodnia choroby wśród objawów ciężkiego uszkodzenia mięśnia sercowego. Może nastąpić również w późnym okresie choroby, nawet w 7 i 8 tygodniu. Występuje wtedy nagle wśród pozornie pomyślnie przebiegającego zdrowienia. Może być związany z najmniejszym wysiłkiem fizycznym (ciężkie uszkodzenie mięśnia sercowego przebiegające skrycie, bez uchwytnych klinicznie objawów).

Rokowanie w dławcu błoniczym, nie powikłanym, błonicą gardła, zależy przede wszystkim od tego, czy dojdzie do konieczności intubacji lub tracheotomii, czy też nie. Z powikłań należy się obawiać zapalenia płuc. W przebiegu krupu porażenia pobłonicze występują wyjątkowo rzadko.

Wr leczeniu błonicy, niezależnie od postaci, stosuje się przede wszystkim anty- toksynę błoniczą. Po 75 latach stosowania surowicy swoistej pozostaje ona nadal zasadniczym środkiem leczniczym, a jej niezastosowanie jest błędem lekarskim.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *