Zastosowana wcześnie surowica przeciwbłonicza

W lekkiej i średnio ciężkiej postaci błonicy gardła stan dziecka jest najczęściej dość dobry dziecko niechętnie kładzie się do łóżka i nie wygląda na ciężko chore. Zwraca jedynie uwagę bladość dziecka, przyspieszenie tętna, a w badaniach laboratoryjnych – białkomocz. Uderza rozbieżność między rozległością i intensywnością zmian miejscowych a niedużym nasileniem objawów ogólnych.

Zastosowana wcześnie surowica przeciwbłonicza daje szybkie cofanie się objawów klinicznych po kilku godzinach od podania anty toksyny błona rzekoma przestaje się powiększać, jej brzegi lekko się podnoszą i odklejają od podłoża. Po 2-3 dniach gardło oczyszcza się, stan ogólny szybko się poprawia. Po 15 dniach dziecko jest już zupełnie zdrowe. Dwukrotnie ujemne posiewy z nosogar- dła na obecność maczugowców błonicy pozwalają na całkowity powrót dziecka do normalnego, życia.

Błonica nie leczona, przebiegająca klinicznie nawet lekko, zakończyć się może tragicznie: błony rzekome posuwać się mogą wzdłuż śluzówki, zejść do krtani, tchawicy i oskrzeli, względnie mogą się nasilić objawy toksyczne ze wszystkimi tragicznymi konsekwencjami.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *