Zarys nieostrych szarych pól

i widać tylko zarys nieostrych szarych pól, nie nadających się do pomiaru. Metoda ta nadaje się z tego względu tylko do oznaczania średnicy krwinek czerwonych w preparatach z krwi obwodowej, nie nadaje się natomiast do oznaczania średnicy krwinek w materiale ze szpiku kostnego.

W wymiarach średnicy krwinek czerwonych, obok wymiarów prawidłowych wahających się w granicach 7-8 mikronów, stwierdza się odchylenia o różnym stopniu nasilenia w zależności od tego, czy są one spowodowane czynnikami fizjologicznymi, czy też patologicznymi. Krwinki o średnicach mniejszych od prawidłowych noszą nazwę mikrocytów, krwinki o średnicach większych – makrocytów. W stanach patologicznych, szczególnie w niedokrwistościach, odchylenia takie są bardzo charakterystyczne i stanowią ważny czynnik diagnostyczny.

Oznaczanie hematokrytu, czyli względnej objętości krwinek czerwonych. Hematokryt czyli wskaźnik hematokrytowy określa procent objętości krwinek czer-wonych w stosunku do krwi pełnej i wyraża się liczbą oderwaną, np. 45, co oznacza, że w 100 ml badanej krwi 45% przypada na krwinki czerwone.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *