Wywoływacze

Z reguły arkusz taki suszy się i z kolei nasyca odpowiednimi odczynnikami (wywoływaczami), które umożliwiają wykrycie i analizę poszczególnych „plam” powstałych na bibule.

Metodyka opisanych badań jest raczej skomplikowana i wymaga od pracownika specjalistycznego przygotowania. Przygotowanie roztworu Hb do badań elektroforetycznych. Od badanego pobiera się 3-5 ml krwi żylnej, zabezpieczając ją przed krzepnięciem. Krwinki przemywa się dwukrotnie w 0,85% roztworze chlorku sodowego, a potem raz w roztworze 1,2%. Przemyte krwinki poddaje się hemolizie, otrzymany roztwór odwirowuje się, a płyn znad osadu (supernatant) sączy w celu możliwie dokładnego pozbycia się z roztworu Hb stałych reszt komórkowych.

Metodyka wg Lehmanna uwzględnia następujące etapy przygotowania roztworu Hb: Do przemytych odwirowanych krwinek dodaje się 1 obj. wody destylowanej i 0,4 obj. czterochlorku węgla. Zawiesinę wytrząsa się dokładnie przez 4 minuty i jeżeli w tych warunkach nie wystąpi zupełna hemoliza krwinek czerwonych, zawiesinę należy zamrozić, a potem szybko odmrozić (procedurę tę można powtórzyć kilkakrotnie), dzięki czemu ułatwia się lizę pozostałych komórek. Uzyskany roztwór wiruje się z kolei przy 3000 obr./min. przez 20 minut. Płyn znad osadu sączy się na lejku przez podwójną warstwę bibuły Whatman 1. Krążek bibuły powinien być możliwie jak najmniejszy i zwilżony przed użyciem wodą destylowaną, co zapobiega zbytnim stratom Hb w czasie sączenia.

Tak przygotowany roztwór Hb powinno się przed badaniem doprowadzić do stężenia ok. 10 g Hb w 100 ml, za pomocą wody destylowanej. Roztwór Hb jest w tej postaci trwały, a przechowywany w zakorkowanej brunatnej butelce zachowuje swe właściwości przez rok i dłużej.

Elektroforezę roztworu Hb przeprowadza się przy użyciu różnych buforów o odpowiednim pH, w zależności od rodzaju Hb, której wykazanie stanowi cel badań. Próby te pozwalają wykazać obecność niektórych z wymienionych na wstępie hemoglobin nieprawidłowych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *