Wyjaławianie igieł i strzykawek

grzewać do temp. 160stopni i przetrzymywać w tej temperaturze przez 1 godzinę. Po wy-jałowieniu pozostawić do wystygnięcia i dopiero potem wyjmować. Schemat opakowań przedstawia ryc. 8.

Po użyciu przemywa się od razu strzykawki i igły wodą, co zabezpiecza je przed zanieczyszczeniem krzepnącą krwią. Przed ponownym wyjaławianiem strzykawkę i tłok należy przemyć gorącą wodą z mydłem, dokładnie wypłukać w wodzie bie

żącej i po osuszeniu (jeżeli używa się do tego celu ściereczek, muszą być jedwabne) opakować do wyjaławiania. Igły przepłukuje się sprawdzając ich drożność dobrze jest. zaopatrzyć je w mandryny (druciki służące do umieszczenia w kanale igły), co zabezpiecza je przed zatkaniem w czasie wyjaławiania. Po osuszeniu pakuje się je jak podano wyżej i poddaje wyjaławianiu.

Wyjaławianie igieł, a najlepiej-jednorazowe użycie igieł względnie skalpeli, zapobiega możliwości przenoszenia przez wielokrotnie używane igły chorób zakaźnych, takich jak: wszczepienne zapalenie wątroby, kiła czy malaria. Z tego powodu odrzucono w praktyce stosowanie igieł Franckego o ostrzu trudnym do wyjałowienia, jakkolwiek bardzo wygodnych w użyciu. Nie wolno zapominać, że osoba badana nie musi wykazywać widocznych objawów choroby, by być nosicielem zarazków chorobotwórczych, które mogą być przenoszone z człowieka na człowieka drogą wkłucia. Chociaż więc nakłucie przy pobieraniu krwi z palca wydaje się być błahe, jest jednak zabiegiem, który może mieć dla pacjenta określone konsekwencje fakt ten zobowiązuje pracownika wykonującego badanie” do uwagi i właściwego poczucia odpowiedzialności.

W zrozumieniu omówionych zagadnień podstawową zasadą pracy powinno być staranne przestrzeganie czystości miejsca pracy, a pojęcie to obejmuje nie tylko jałowość przyrządów do nakłuwania przy pobieraniu krwi oraz odpowiednią organizację stołu laboratoryjnego, ale również schludność osobistą pracownika pozostającego w bezpośrednim kontakcie z badanym człowiekiem.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *