Współzależności między krwinkami

Na podstawie współzależności występujących pomiędzy omówionymi wyżej wartościami, dotyczącymi krwinek czerwonych, opracowano tzw. nomogramy, czyli tablice, służące do szybkiego odczytywania wartości szukanych na podstawie wartości oznaczonych.

Jako przykład niech służy nomogram wg Wintrobe’a, przedstawiony na ryc. 30. Nomogram ten uwzględnia trzy wskaźniki: liczbę erytrocytów, hematokryt i poziom Hb, z których można oznaczyć wartości ŚOK, ŚWH i ŚSH. Zasada odczytywania poszczególnych wartości jest następująca: wartość np. ŚOK można odczytać na podstawie oznaczonych u pacjenta wartości krwinek czerwonych i hematokrytu względnie krwinek czerwonych i Hb, znajdując szukaną wartość na przecięciu się linii łączących znane wartości wymienionych wskaźników hematologicznych.

Metoda pośrednia oznaczania objętości krwinek czerwonych jest obecnie bardzo rzadko stosowana, gdyż jest zbyt żmudna w wykonaniu, a przy tym mało dokładna. Polega ona na określaniu gęstości jakiegoś składnika osocza krwi w stężeniu wyjściowym, a następnie w osoczu rozcieńczonym. Z kolei na podstawie odpowiednich obliczeń określa się masę składników upostaciowanych krwi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *