W różnicowaniu błonicy gardła

Rozpoznanie błonicy gardła nie zawsze jest łatwe. Opieramy je zarówno na objawach klinicznych, jak i na badaniu bakteriologicznym. O rozpoznaniu decyduje jednak przede wszystkim badanie kliniczne. Wczesne rozpoznanie błonicy decyduje o skuteczności leczenia.

W różnicowaniu błonicy gardła pomocne być może badanie bakteriologiczne wymazów z nosogardła chorego dziecka jednak ujemny wynik tego badania nie przeczy klinicznemu rozpoznaniu błonicy, natomiast dodatni nie zawsze je potwierdza, ponieważ możemy mieć do czynienia nie z błonicą, lecz tylko z nosicielstwem maczugowców u dziecka w przebiegu innej choroby. Nalot do badania bakteriologicznego należy zdejmować od brzegu, mocno, wraz 7, krwawiącym nabłonkiem i możliwie szybko przesyłać do badania.

Wynik badania bakteriologicznego, wobec konieczności założenia hodowli i oceny jej wyników, otrzymujemy najwcześniej po 24 godzinach, a częściej – zwłaszcza gdy wzrost zarazka jest skąpy – dopiero po 48 godzinach. Dlatego też w razie klinicznego podejrzenia błonicy bezzwłocznie podajemy antytoksynę błoniczą, nie czekając na wynik badania bakteriologicznego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *