W przypadkach łagodnych i średniociężkich

Antytoksyną powinna być podana możliwie wcześnie, w dostatecznie dużej dawce jednorazowej i zawsze domięśniowo (nie dożylnie!). Już po kilku godzinach daje dość wysoki poziom przeciwciał we krwi, który podnosi się jeszcze w dniach następnych (2-3 dzień). Działanie surowicy utrzymuje się przez okres 3-4 tygodni. Groźnym i ciężkim powikłaniem przy podaniu surowicy jest wstrząs uczuleniowy. Toteż stosując surowicę, lepiej zawsze podawać ją metodą Besredki, choć i wtedy nie zawsze można uniknąć wstrząsu. Trzeba też zawsze mieć w pogotowiu wapń, antystine, adrenalinę i środki nasercowe. W modyfikacji sposobu Besredki podaje się najpierw 0,1 ml rozcieńczonej surowicy 1 : 100 śródskórnie, po 30 minutach 0,5 ml rozcieńczonej surowicy domięśniowo i po dalszych 30 minutach resztę, również domięśniowo.

W przypadkach łagodnych i średniociężkich, również w przypadkach krupu podaje się surowicę w dawce 20 000 j. do 30 000 j. domięśniowo, niezależnie od wieku i wagi dziecka w przypadkach ciężkiej błonicy gardła podaje się 40 000 do 60 000 j. domięśniowo. Równocześnie z antytoksyną podajemy choremu dziecku penicylinę, w ilości 300 000 j. do 600 000 j. dziennie domięśniowo. W razie uczulenia na penicylinę, antybiotyk ten może być zastąpiony erytromycyną. Zaleca się podawać antybiotyki przez okres 7 do 10 dni.

Chory na błonicę powinien leżeć w łóżku przez 3 do 7 tygodni i dłużej, aż do chwili całkowitej pewności, że minęło niebezpieczeństwo powikłań sercowych. Podczas pierwszych dwóch tygodni należy unikać najmniejszych wysiłków. Dziecko powinno mieć zabezpieczony spokój, dopływ świeżego powietrza. Nie powinno się więc obarczać dziecka zbyt dużą ilością zabiegów, zwłaszcza bolesnych, zabronić odwiedzin, nie badać jednego dnia zbyt często. Dieta, zwłaszcza w pierwszych dniach choroby, powinna obfitować w węglowodany i dostarczać właściwej ilości płynów po kilku dniach diety węglowodanowej przechodzimy stopniowo na dietę pełną, obficie białkową.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *