W okresie życia płodowego

W okresie życia płodowego rozróżnia się trzy zasadnicze stadia rozwoju krwinek czerwonych, wzajemnie po sobie następujące: Pierwszy okres trwa do 12 tygodni i rozróżnić w nim można dwa podokresy:

I podokres: krwinki tworzą się w całym zarodku z komórek mezenchymy, których skupienia tworzą wysepki krwiotwórcze. Z komórek ułożonych na brzegach wysepki krwiotwórczej tworzą się w dalszym rozwoju ścianki naczyń krwionośnych, podczas gdy w części środkowej skupienia komórki przekształcają się w wolno leżące krwinki. Krwinki te są jeszcze niezróżnicowane, mają zasadochłonną cytoplaz- mę i duże jądro komórkowe, zawierające jąderka. W dalszym rozwoju najwcześniej różnicują się erytrocyty, czyli krwinki czerwone, które są ontogenetycznie najstarszymi krwinkami.

II podokres: krwinki tworzą się z śródbłonków naczyń włosowatych. Proces ten zachodzi na drodze wpuklania się do światła naczyń krwionośnych komórek, które po oderwaniu się pływają jako wolne krwinki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *