W odróżnieniu od unitarystów dualiści…

W odróżnieniu od unitarystów dualiści rozgraniczają dwa systemy powstawania krwi: system mieloidalny (szpik kostny) i system limfoidalny (układ limfatyczny). Zgodnie z tą teorią istnieją dwie odrębne komórki wyjściowe w rozwoju krwinek: mieloblast, z którego na drodze licznych przekształceń powstają krwinki Czerwone i białe, oraz limfoblast, dający początek limfocytom. Miejsce powstawania histiocy- tów i monocytów nie jest tu dokładnie określone, jednakże dualiści dopuszczają możliwość powstawania tych komórek z mieloblasta. Morfologicznie zarówno mieloblast, jak i limfoblast nie różnią się od komórki macierzystej opisywanej przez unitarystów (ryc. 3).

Według teorii trialistów oprócz dwóch wyżej wymienionych systemów powstawania krwinek, podawanych przez dualistów, istnieje osobno wydzielony trzeci system, monocytarny, na który składają się komórki układu siateczkowo-śródbłonkowego w postaci monocytów i histiocytów (ryc. 4).

Oprócz wyżej wymienionych teorii istnieje cały szereg innych, które dopuszczają powstawanie różnych elementów krwi w czterech, a nawet w pięciu oddzielnych systemach rozwojowych dających początek erytrocytom, granulocytom, limfocytom, monocytom i krwinkom płytkowym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *