W mieszalnikach

W mieszalnikach do liczenia krwinek białych pojemność banieczki jest tylko 10-krotnie lub 20-krotnie większa w stosunku do objętości krwi pobranej do znaczka 1 lub 0,5. Górna podziałka nad banieczką oznaczona jest cyfrą 11. Przy pobraniu krwi do znaczka 0,5 otrzymuje się rozcieńczenie 20-krotne, a przy pobraniu krwi do znaczka 1 rozcieńczenie 10-krotne.

W białaczkach, w których liczba leukocytów osiągać może nawet kilkaset tysięcy w 1 mm3 krwi, używa się do rozcieńczania krwi mieszalników do krwinek czerwonych, w celu uzyskania wysokich rozcieńczeń krwi.

W banieczkach mieszalników umieszczone są perełki służące do dokładnego wy-mieszania krwi. Dla uniknięcia pomyłek w mieszalniku do krwinek czerwonych perełka ma barwę czerwoną, natomiast w mieszalniku do krwinek białych – barwę białą.

Światło części kapilarnej mieszalnika posiada standartowe wymiary. Nie może być zbyt szerokie, gdyż wtedy nawet mała różnica w ustaleniu prawidłowego me- nisku krwi może być przyczyną znacznych błędów. Ponadto, przy umieszczaniu krwi w komorze do liczenia, z mieszalnika takiego łatwo spływa zbyt duża kropla. Przy zbyt wąskim świetle natomiast krew łatwo krzepnie i trudno ją z kapilary usunąć.

Krew znajdująca się w ramionach’mieszalnika nie ulega wymieszaniu. Z tego powodu podstawowym warunkiem prawidłowo wykonanego badania jest upuszczenie z mieszalnika 1-2 kropli rozcieńczonej krwi, przed umieszczeniem jej w komorze doliczenia. Nieprzestrzeganie tej zasady jest powodem fałszywych wyników badania, zmieniających te wyniki w zasadniczy sposób.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *