W drugim okresie rozwoju krwinek

W drugim okresie rozwoju krwinek w życiu płodowym funkcje tworzenia krwinek przejmują kształtujące się w tym czasie narządy, głównie wątroba, w związku z czym okres ten nosi nazwę okresu wątrobowego, czyli wątrobowego tworzenia krwi. Tę czynność krwiotwórczą zachowuje wątroba do 6 miesiąca życia płodowego. Rola śledziony w procesie krwiotwórczym jest mniejsza. Pewną rolę w tym procesie przypisuje się także grasicy. W okresie wątrobowym zjawia się już erytropoeza normoblastyczna, powstająca z rozrzuconych w wątrobie, niezróżnicowanych komórek mezenchymy.

Jak już wspomniano wyżej, erytropoeza megaloblastyczna przechodzi stopniowo w normoblastyczną, tak że przez pewien okres czasu występują obie równolegle. 3. W trzecim okresie czynność krwiotwórczą wątroby przejmuje stopniowo szpik kostny. Czynność krwiotwórcza szpiku kostnego rozpoczyna tzw. okres pozawątro-

bowy, czyli szpikowe tworzenie krwi, rozpoczynający się mniej więcej od szóstego miesiąca życia płodowego. Szpik kostny zaczyna się tworzyć już w trzecim miesiącu życia płodowego, głównie w kościach płaskich (kości czaszki, miednicy, mostek, trzony kręgowe). Początkowo powstają w nim głównie komórki krwinek białych, podczas gdy w wątrobie – w przeważającej większości krwinki czerwone.

W początkowym okresie krwiotworzenia produkowane są krwinki erytropoezy megaloblastycznej. W końcowym okresie życia płodowego i w życiu pozapłodowym szpik kostny wytwarza w warunkach prawidłowych krwinki czerwone erytropoezy no rmoblastycznej. Dokładne omówienie rozwoju krwinek w ujęciu morfologicznym będzie tematem dalszych części podręcznika.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *