Technika pobierania krwi

W zależności od potrzeby pobiera się krew do badania w warunkach klinicznych, względnie w warunkach laboratoryjnych, polecając zgłosić się badanemu rano, najlepiej na czczo. W praktyce ważne jest przestrzeganie ustalonego postępowania, gdyż na obraz krwi w momencie badania wpływa całokształt warunków, w jakich

znajdował się badany, jak np. ruch, trawienie, jak również określone dobowe wahania ilościowe w zakresie elementów morfotycznych krwi, które mogą być wywołane zmianami w czynności poszczególnych narządów ustroju.

Do omówionego na wstępie badania podstawowego można używać krew pobraną jednym z podanych niżej sposobów. Odkażanie skóry. Do odkażania skóry stosuje się 70% alkohol etylowy względnie eter. Odkażać należy skórę na szerszym obszarze, szczególnie przy nakłuciach żylnych. Nakłucia powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu płynu odkażającego na skórze.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *