Technika pobierania krwi do mieszalników

Z nakłutego palca pobiera się krew do podziałki 0,5 lub 1, w zależności od tego, jakie chcemy uzyskać rozcieńczenie krwi. Krew musi być pobrana ściśle do określonej podziałki. Mieszalnik należy trzymać pionowo, a krew wciągać spokojnie, regulując tę czynność w zależności od ilości krwi wypływającej z palca. Przy zbyt szybkim wciąganiu krwi mogą się dostać do kapilary mieszalnika banieczki powietrza, co powoduje tak znaczny błąd wyniku, że pobrana w ten sposób krew w ogóle nie nadaje się do badania. Po pobraniu określonej objętości krwi, nie wyjmując ustnika z ust i nie wciągając krwi w głąb mieszalnika, należy lekko oczyścić watką nasadę mieszalnika i dopiero wtedy zanurzyć do odpowiedniego płynu roz- cieńczająćego.

W czasie napełniania mieszalnika płynem rozcieńczającym mieszalnik można lekko przechylić. W momencie jednak, gdy poziom cieczy zbliża się do znaczka nad banieczką, należy mieszalnik ustawić pionowo i uważnie naciągnąć płyn dokładnie do górnej podziałki. Jeżeli podczas wykonywania tej czynności dostanie się do banieczki powietrze, badanie należy powtórzyć pobierając świeżą kroplę krwi.

Po napełnieniu mieszalnika płynem rozcieńczającym zdejmuje się z niego prze-dłużacz z ustnikiem i zabezpiecza wyloty mieszalnika opaską gumową. Tak zabez-pieczony mieszalnik ujmuje się za końce kciukiem i palcem środkowym i miesza energicznie jego zawartość, poruszając ręką ruchem wahadłowym przez 2-5 minut. Umieszczona w banieczce mieszalnika perełka szklana ułatwia wymieszanie lirwi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *