Szereg aparatów wykorzystujących opisane zjawisko dyfrakcji

Z biegiem czasu skonstruowano szereg aparatów wykorzystujących opisane zjawisko dyfrakcji. Jednym z obecnie stosowanych aparatów do pomiaru średnicy krwinek jest erytrocytometr Bocka (ryc. 28). Aparat ten składa się z dwóch części. Część górną stanowi wydrążony walec metalowy, z okrągłym otworem na górnej powierzchni, na który kładzie się badany rozmaz krwi. We wnętrzu tego walca znajduje się mniejszy walec ruchomy, na którego dolnej powierzchni umieszczone są dwa otworki. Położenie tego ruchomego walca, ustalanego w dowolnym położeniu przez dokręcenie śruby, sprawdza się z zewnątrz na podstawie podziałki umieszczonej na powierzchni walca głównego, wyskalowanej w mikronach.

Dolną część aparatu stanowi również metalowy walec wypuszczony ruchomo od. dołu do części górnej, a mieszczący wewnątrz źródło światła.

tometruBocka krwinki białe, przy wartościach prawidłowych, nie powodują istotnych błędów pomiaru. Przy dużych leukocytozach dochodzących do 50 000, a nawet 200 000 leukocytów w 1 mm3 krwi, widmo dyfrakcyjne nie tworzy się

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *