Stosunki ilościowe we krwi dotyczące wody

Stosunki ilościowe we krwi dotyczące wody, substancji stałych i biaiek (schemat, wg Kalicińskiego) Białka jony potasu, magnezu i jon fosforanowy. Osocze pozbawione składników mor- fotycznych oraz wlóknika nazywa się surowicą. Białka surowicy to głównie albu miny i globuliny.

Wśród składników upostaciowanych krwi, czyli tzw. składników morfotycznych,. wyróżnia się: krwinki czerwone, krwinki białe, krwinki płytkowe czyli trombocyty i pyłki krwi. Zróżnicowanie w zakresie tych grup zostanie omówione w dalszej części podręcznika.

Z punktu widzenia fizjologicznego krew jest środowiskiem, które łączy wszystkie komórki i narządy, tj. cały ustrój, w jedną funkcjonalną całość. Układ krwiotwórczy regulowany jest jednak przez ośrodkowy układ nerwowy, dlatego też nie można rozpatrywać zmian chorobowych we krwi w oderwaniu od całości ustroju, lecz na tle całokształtu zjawisk fizjologicznych i patologicznych zachodzących w ustroju. Ustrój należy zatem rozpatrywać jako całość czynnościową, dynamiczną. Wpływ systemu nerwowego na układ krwiotwórczy realizuje się poprzez parenchymę narządów tworzących ten układ. Oprócz tego istnieje regulacja za pomocą moderatorów (humoralna regulacja wpływów nerwowych), jak np. za pomocą wydzielanej przez: zakończenia nerwów acetylocholiny i adrenaliny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *