Spektrofotometr

Zasadą metody spektrofotometrycznej jest pomiar natężenia światła przepuszczalnego przez wy-pełnioną badanym roztworem kuwetę, na podstawie pomiaru natężenia prądu powstałego w foto-ogniwie oświetlonym .wiązką światła przepuszczonego przez roztwór. Zamiast oka ludzkiego pomiary rejestruje fotokomórka. Dla lepszego zrozumienia zasad spektrofotometrii przedstawię schemat aparatu (ryc. 35).

Schemat działania spektrofotometru: L – lampa będąca źródłem światła, F-filtr, K-kuweta napełniana płynem badanym, KF fotoogniwo, G – lu- sterkowy galwanometr strunowy, Z żarówka, E –

E ekran wykalibrowany. Ze źródła L wiązka świetlna przechodzi przez odpowiedni filtr F, dalej poprzez warstwę płynu badanego w kuwecie K, by w końcu oświetlić fotoogniwo KF. W momencie oświetlenia fotoogniwo wytwarza prąd elektryczny o natężeniu proporcjonalnym do mocy oświetlenia, które zależne jest od stężenia płynu badanego. Natężenie prądu elektrycznego mierzone jest z reguły zawieszonym na cienkiej nici lusterkowym galwanometrem strunowym G, który zostaje odpowiednio do natężenia prądu odchylony, dając proporcjonalny kąt skręcenia. Kąt skręcenia mierzy się na kalibrowanym ekranie E, na którym obserwuje się wędrującą plamkę świetlną, rzuconą przez lusterko gal- wanometru, na które pada światło odpowiednio ustawionej żarówki Ż.

Szczegółowe dane odnośnie do budowy i obsługi omówionych tu pokrótce aparatów znajdzie- czytelnik w łatwo dostępnej literaturze fachowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *