Specjalne metody liczenia krwinek

Metoda fotograficzna Browna polega na tym, że po opadnięciu krwinek na dno komory wykonuje się zdjęcia określonych pól widzenia po wywołaniu zdjęć można spokojnie przystąpić do bardzo dokładnego liczenia krwinek na odpowiednich powierzchniach siatki. Bodźcem do opracowania tej metody była potrzeba korygownia błędów podczas pośpiesznego, wzrokowego obliczania krwinek czerwonych w komorze do liczenia.

Metoda turbidymetryczna polega na pomiarze natężenia światła po przejściu przez zawiesinę, w tym przypadku przez zawiesinę krwinek czerwonych. Do pomiarów można zastosować fotometr Pulfricha, którego użycie pozwala jednak tylko na względną dokładność pomiarów. Powodem tego są takie czynniki, jak: różnice w rozmiarach krwinek, różny stopień wysycenia krwinek hemoglobiną itp. Przy zastosowaniu metody turbidymetrycznej można określić różnice w poziomie krwinek czerwonych w 1 mm3 krwi w granicach ±500 000 krwinek. Obie wymienione metody należą do bardzo rzadko używanych. Z aparatów używanych obecnie w laboratoriach do prac rutynowych można wymienić np. Hemoskop i Ery mat.

Oznaczanie średnicy krwinek czerwonych. Średnica krwinki czerwonej wynosi w prawidłowych warunkach 7 do 8 mikronów, ale nawet w tych warunkach krwinki wykazują odchylenia. Średnicę krwinki można oznaczyć dwoma metodami:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *