Skalowanie mikrometru

Po wyskalowaniu mikrometru okularowego na miejsce mikrometru obiektywowego kładzie się badany preparat, na którym określa się średnicę żądanego elementu.

Oznaczenie średnicy krwinek czerwonych można przeprowadzić na krwinkach w ich własnym osoczu lub w preparatach utrwalonych, barwionych barwnikiem Giemsy.

Badany rozmaz krwi kładzie się na stoliku mikroskopu i po nastawieniu pełnego obrazu, tzn. preparatu i skali mikrometru na ostrość, odczytuje się, ile podziałek skali mikrometru okularowego przypada na średnicę krwinki. Jeżeli np. na daną średnicę przypada 6 podziałek, to z obliczenia wynika:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *