Siatka Predtieczenskiego

Siatka ta ma powierzchnię 4 mm2. Składa się ona ze 100 dużych kwadratów, z których 25 jest pustych, 25 pokratkowanych, a 25 pokreskowanych liniami poziomymi lub pionowo. Kwadraty te umieszczone są naprzemiennie (ryc. 19).

Siatka Goriajewa. Siatka ta (ryc. 20) ma rysunek podobny do siatki Predtieczenskiego. We wszystkich omówionych siatkach małe kwadraty służą do liczenia erytrocytów, zaś duże kwadraty do liczenia leukocytów. Na siatce Predtieczenskiego, Thomy-Zeissa, Turka itp. wybiera się do liczenia erytrocytów duże kwadraty, podzielone ua 16 małych. Natomiast na siatce Biirkera do liczenia czerwonych krwinek służą zarówno małe kwadraciki, jak i prostokąty utworzone na obramowaniu dużych kwadratów (powierzchnia takiego prostokąta jest, jak wiemy, sumą powierzchni 4 małych kwadratów). Sposób liczenia w prostokątach jest wygodniejszy i zmniejsza błąd obliczeń, jakkolwiek sprawia trudności przy większej liczbie krwinek.

W celu uniknięcia dwukrotnego liczenia tych samych krwinek, leżących na granicy sąsiadujących ze sobą pól, należy przestrzegać przy liczeniu następującej zasady: Krwinki leżące pośrodku kwadratu zlicza się wszystkie. Wśród krwinek leżących na liniach granicznych wlicza się tylko te, które większą częścią leżą na powierzchni danego kwadratu. Krwinki przecięte linią graniczną na dwie połowy liczy się tylko na dwóch z czterech istniejących boków pola, np. za linie graniczne, na których oblicza się krwinki, przyjmuje się prawy i górny bok, albo lewy i dolny czy inną kombinację, ale przyjętego sposobu nigdy nie należy zmieniać podczas liczenia (ryc. 21).

Uwzględniając fakt, że nawet przy bardzo dokładnym wymieszaniu zawartości mieszalnika rozrzut krwinek na polach siatki rzadko jest równomierny, należy liczyć krwinki z dwóch różnych kropli. Jeżeli nie mamy w danej chwili czasu na pełne przeliczenie krwinek z dwu siatek, lepiej jest liczyć po połowie każdej z nich, ale z dwóch różnych kropli.

Ponadto, dla zmniejszenia błędów spowodowanych nierównomiernym rozrzutem krwinek w komorze, wybiera się do liczenia kwadraty leżące w różnych częściach siatki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *