Rozpiętość zmian średnicy krwinek

wykazuje nie tylko rozpiętość zmian średnicy krwinek, ale określa również częstość występowania krwinek o określonej średnicy. Obraz krwinek czerwonych zróżnicowanych pod względem średnicy (krzywa anizocytozy) posiada pomocnicze znaczenie w rozpoznawaniu określonych postaci niedokrwistości, takich jak np. hemolityczne, mikrocytowe, megalocytowe i in. Poza tym, łącznie z innymi danymi dotyczącymi wymiarów krwinki czerwonej, krzywa anizocytozy pozwala na oznaczenie średniej grubości krwinki, wg wzoru:

średnia objętość krwinki czerwonej 1 /2 przeciętnej średnicy krwinki. Metoda mikrometryczna nie znajduje zastosowania przy oznaczaniu średnicy krwinek białych i płytkowych, ulegają one bowiem łatwo zniekształceniom w czasie wykonywania rozmazu krwi. Metoda ta oddaje natomiast dobre usługi przy spra-wdzaniu wymiarów elementów siatek do liczenia krwinek itp.

Jeżeli np. przy użyciu danego powiększenia mikroskopu wyskalowano okular tak, że podziałka skali mikrometru okularowego wynosi 0,014 mm, a z pomiarów siatki wynika, że na długość boku małego kwadratu przypada 3,5 podziałki mikrometru okularowego, to:

-0,014 • 3,5 = 0,049 czyli bok małego kwadratu wynosi około 1/20 mm. Jeżeli siatka została wycechowana dokładnie metodą mikrometryczną, to może być używana zamiast mikrometru do pomiarów mikrometrycznych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *