Przy wyrównaniu natężenia światła

przy czym przyjmujemy, że przy wyrównaniu natężenia światła w polu widzenia hci “ llcl. Przygotowanie wstępne kolorymetru do pomiarów sprowadza się do odpowiedniego ustawienia go w zaciemnionym pokoju, tak aby pracujący mógł wygodnie dokonywać pomiarów aparat powinien być utrzymywany w czystości oraz mieć oznaczony punkt zerowy na podstawie roztworu standartowego (wzorcowego).

Technika wykonania pomiaru polega na: 1) dokładnym przemyciu i osuszeniu kuwet, służących do napełniania ich roztworami (wzorcowym i badanym) oraz przemyciu walców szklanych wodą destylowaną,

napełnieniu lewej kuwety roztworem badanym (przestrzegać wstępnego trzykrotnego prze-płukania kuwety płynem badanym), 3) napełnieniu prawej kuwety roztworem wzorcowym (przestrzegać wstępnego przepłukania),

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *