Probówka kalibrowana

Probówka kalibrowana może być zaopatrzona w jedną lub 2 z poznanych trzech skali. Jeżeli na ściankach probówki są dwie skale, należy przy porównywaniu barw, w czasie rozcieńczania badanej próbki wodą destylowaną, ustawić probówkę tak, aby światło przechodziło przez szkło, w prześwicie między skalami. Dopiero po ujednoliceniu barwy odczytuje się wynik na żądanej skali.

Jeżeli chcemy wyrazić wynik wg jednostek skali nie umieszczonej na probówce, należy wykonać proste przeliczenie, w oparciu o odczyt wg skali posiadanej. Na przykład probówka wylcalibrowana jest w skali wyrażonej w %. Aby otrzymać wynik w g% przelicza się:

Zasadnicze znaczenie posiada wynik podany w gram-procentach, gdyż określa on bezwzględną ilość hemoglobiny w gramach w 100 ml krwi. Wynik odczytany na skali procentowej służy do obliczania wskaźnika barwnego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *