Prawidłowy kształt krwinki czerwonej

Prawidłowy kształt krwinki czerwonej zachowany zostaje tylko w roztworach izotonicznych. Roztworem izotonicznym nazywamy roztwór o tym samym ciśnieniu osmotycznym, jakie panuje wewnątrz komórki. Takim roztworem jest w warunkach prawidłowych osocze krwi. W roztworze o wyższym ciśnieniu osmotycznym, czyli w roztworze hipertonicznym, krwinka czerwona przybiera kształt morwowaty, powstający w wyniku kurczenia się komórki na skutek wydostawania się płynu komórkowego do otaczającego środowiska. Zjawisko to, występujące we wszystkich żywych komórkach, uwarunkowane jest istnieniem półprzepuszczalnej błony komórkowej. Cecha półprzepuszczalności błony komórkowej umożliwia proces wyrównywania różnicy ciśnień w obu układach na zasadzie przepływu wody ze środowiska o niższym ciśnieniu osmotycznym do środowiska o wyższym ciśnieniu osmotycznym.

Inaczej zachowuje się krwinka w roztworze o niższym ciśnieniu osmotycznym, czyli w roztworze hipotonicznym. W tym przypadku dążność do wyrównania ciśnień w obu układach przejawia się pobieraniem przez komórkę wody z otaczającego środowiska. Komórka pęcznieje, a nawet może dojść do stanu, w którym błona komórkowa–nie wytrzymując panującego wewnątrz komórki ciśnienia osmo-

tycznego – pęka, przez co komórka ulega zniszczeniu. Zjawisko to w przypadku krwinek czerwonych nazywamy hemolizą. Przy hemolizie treść komórkowa wraz z zawartą w niej hemoglobiną przedostaje się do otaczającego roztworu. Tak zniszczona komórka staje się niewidoczna pod mikroskopem, a zhemolizowana krew oglądana gołym okiem jest przezroczysta. Hemolizę krwi można wywołać przez dodanie do krwi wody destylowanej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *