Prawidłowa liczba czerwonych krwinek

Prawidłowa liczba czerwonych krwinek w 1 mm3 krwi wynosi u mężczyzn 4,5 do 5 milionów, u kobiet 4 do 4,5 milionów. Prawidłowa liczba krwinek białych w 1 mm3 krwi wynosi 6 000 do 8 000.

Zakreślona cześć wzoru stanowi wielkość stałą, która po uproszczeniu daje liczbę 10 000. Ponieważ erytrocyty liczy się w 80 małych kwadracikach, stosując 200-krotne rozcieńczenie krwi, można posługiwać się uproszczonym wzorem, co w efekcie prowadzi do tego, że – przy zachowaniu powyższych warunków – zamiast przeliczać cały wzór, dopisuje się do sumy erytrocytów cztery zera, czyli wynik mnoży się przez 10 000.

Jeżeli obliczamy krwinki czerwone na siatce Biirkera, to jak wiadomo, bierzemy pod uwagę albo małe kwadraty, albo prostokąty, z których każdy zawiera 4 małe kwadraty. Niezależnie jednak od użytych do liczenia elementów siatki, podane wyżej uproszczenie wzoru nie ulega zmianie. W obu bowiem przypadkach w mianowniku wzoru pisze się cyfrę 80, gdyż, bez względu na to na jakich powierzchniach liczono krwinki przed podstawieniem do wzoru, przelicza się je zawsze w odniesieniu do liczby małych kwadratów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *