Poziom Hb

Poziom Hb wykazuje pewne wahania w zależności od warunków klimatycznych i geograficznych, zmienia się również w zależności od wieku i płci człowieka. Wartości prawidłowe Hb kształtują się jak podaje tabela 6.

Należy zaznaczyć, że poziom Hb u danego osobnika jest wartością stosunkowo stałą. W celu właściwego zorientowania się co do ewentualnych odchyleń w poziomie Hb, należy znać wartości kilku pomiarów Hb wykonanych w pewnych odstępach czasu. Stwierdzenie bowiem obniżenia poziomu Hb nawet w granicach normy, stanowi sygnał zmian tych wartości w kierunku ujemnym.

Błędy przy oznaczaniu Hb met. Sahliego. Stwierdzono, że dokładność pomiarów Hb przy użyciu hemoglobinometru Sahliego nie jest najbardziej wiarygodna (błąd pomiaru sięga 15%). Odczytywanie wyników na tym przyrządzie jest rzeczą bardzo subiektywną i w interpretacji poszczególnych pracowników rozbieżną. Co więcej – różne laboratoria pracując na różnych hemoglobinometrach, a szczególnie przy użyciu przestarzałych nieraz probówek skalowanych w jednostkach Sahliego, uzy-skują wyniki nieporównywalne, nie zawsze zgodne z rzeczywistym poziomem Hb we krwi. Metoda ta, jakkolwiek stale jeszcze szeroko stosowana, może zatem służyć raczej jako metoda pozwalająca orientacyjnie ocenić poziom Hb u badanego. Może być natomiast pomocna tam, gdzie oznacza się poziom Hb we krwi badanego w wielokrotnie powtarzanych okresowych kontrolach, w tej samej pracowni, przy użyciu tego samego hemoglobinometru, najlepiej wykonywanych przez tę samą osobę.

Mycie i przechowywanie przyrządów. Przyrządy wchodzące w skład zestawu hemoglobinometru, a szczególnie pipetkę i probówkę, należy umyć zaraz po ukończeniu badania. Do mycia używa się wody destylowanej. Jeżeli probówkę musimy użyć od razu do następnego badania, należy ją przemyć 1/10 normalnym kwasem solnym. Po pracy należy chować hemoglobinometr do futerału, światło powoduje bowiem płowienie sztabek wzorcowych, standaryzowany wzorzec ulega zniszczeniu, a pomiary dokonywane przy jego użyciu są błędne (mylnie wysokie wartości Hb).

Aparaty kolorymetryczne używane do oznaczania hemoglobiny. Mając na względzie powyższe ujemne strony użycia hemoglobinometru Sahliego opracowano i przekazano do praktyki znormalizowany zestaw do oznaczania Hb we krwi, dostosowany do pracy na aparatach fotometrycznych. Na wstępie należy przypomnieć choćby pokrótce zasady działania i sposób obsługi odpowiednich aparatów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *