Poza stosowaniem anatoksyny

Nadal pozostaje w mocy zalecenie jak najszybszego podania surowicy przeciw- tężcowej ludziom, którzy podejrzani się o zakażenie laseczkami tężca uszkodzonych powłok ciała, a nie byli uprzednio szczepieni przeciw tężcowi lub brak jest na to wystarczających dowodów. Dawka surowicy wynosi 3000 j. a., a przy rozległych szarpanych ranach do 10 000 j. a. (zawsze metodą Besredki). Łącznie z podaniem surowicy należy rozpocząć uodpornienie czynne anatoksyną tężcową i prowadzić je następnie dalej w normalnych, przyjętych ogólnie terminach. Zaleca się podanie szczepionki 15-20 minut przed surowicą, w inną, oddaloną część ciała. Ze względu na uczulające właściwości surowicy przeciwtężcowej (surowica końska) w wielu krajach czynione są próby stosowania surowicy ludzkiej, od ludzi uodpornionych czynnie przeciw tężcowi.

Nie podaje się ani surowicy, ani szczepionki podejrzanym o zakażenie laseczkami tężca, którzy zostali prawidłowo uodpornieni przeciw tężcowi i mają na to dowody, a od ostatniego wstrzyknięcia szczepionki nie upłynęło więcej niż 12 miesięcy jeżeli od ostatniego wstrzyknięcia szczepionki upłynęło więcej niż 12 miesięcy, ale okres ten nie jest dłuższy niż 3 lata, wystarcza podanie wyłącznie 1 dawki szczepionki tężcowej, ale możliwie szybko, w czasie nie przekraczającym 24 godzin.

Poza stosowaniem anatoksyny czy antytoksyny swoistej ważną jest rzeczą chi-rurgiczne oczyszczenie rany. Stosuje się miejscowo środki dezynfekcyjne, jak np. wodę utlenioną lub zefirol. Nie wolno stosować żadnego opatrunku uszczelniającego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *