Powikłania w krztuścu

-3- 4 dniach) uniemożliwiają stosowanie tej metody na szerszą skalę w codziennej praktyce. Badaniem radiologicznym płuc można wykryć zmiany typowe dla krztuśca. Występują one najczęściej w 2 lub 3 tygodniu choroby cienie wnękowe mają rysunek miotełkowaty, są poszerzone i intensywnie wysycone. Od wnęki ku obwodowi pola płucnego, głównie w kierunku przepony, biegną miotełkowate, nieregularne wypustki wzdłuż brzegów serca (trójkąt podstawy), występujące głównie prawostronnie, rzadziej dwustronnie (zatarta sylwetka serca).

Powikłania w krztuścu są dość częste i tłumaczą się długotrwałym przebiegiem schorzenia, a stąd możliwością wystąpienia zakażeń wtórnych. Część powikłań to niebezpieczne i groźne dla życia dziecka powikłania płucne i nerwowe.

Powikłania płucne występują dość często w przebiegu krztuśca i są najczęściej następstwem wtórnych zakażeń innymi zarazkami. Są to: – zapalenie płuc, surowicze zapalenie opłucnej, bardzo rzadko ropne, odma samoistna śródpiersiowa, rozedma, niedodma. Powikłania te prowadzić mogą do trwałych, nieodwracalnych zmian w zakresie tkanki płucnej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *