Posługiwanie się mikrometrem

Na stolik mikroskopu kładzie się mikrometr obiektywowy i nastawia mikroskop tak, żeby w polu widzenia uchwycić „na ostrość” skalę mikrometru. Następnie do okularu wkłada się mikrometr okularowy i ustala obraz obu skal. Skale ustawia się tak, żeby ich podziałki były względem siebie ściśle równoległe, a początkowe kreski obu skali nakładały się na siebie (pokrywały się) (ryc. 25).

Po dokładnym nastawieniu obrazu ustala się wzdłuż skali możliwie najodleglejsze miejsce, w którym kreski podziałki obu skal znów się pokrywają. Oblicza się wtedy, ile podziałek mikrometru obiektywowego przypada na podziałki mikrometru okularowego. W zależności od używanych w danym momencie powiększeń mikroskopu liczby te będą różne, dlatego też należy posługiwać się przy pomiarach średnicy zawsze tym samym układem optycznym, przy którym został wycechowany okular.

Jeżeli np. 37 podziałek mikrometru obiektywowego przypada na 5 podziałek mikrometru okularowego, to dzieląc ilość podziałek mikrometru okularowego przez ilość podziałek mikrometru obiektywowego – w naszym przypadku – mamy:

Ponieważ jednak – jak podano wyżej – odległość między dwoma kreskami skali mikrometru obiektywowego wynosi 0,01 mm, to w celu otrzymania ostatecznego wyniku w przeliczeniu na milimetry, mnoży się:

-0,135 • 0,01 = 0,00135 mm = 1,35 mikrona Oznacza to, że odległość między dwoma kreskami skali mikrometru okularowego, przy danym układzie optycznym mikroskopu, wynosi 0,00135 mm.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *