Popełniany błąd obliczeń

Podczas liczenia krwinek białych popełniany błąd obliczeń jest z reguły większy i wynosi średnio ±6-8%. I tak np., przy oznaczonej liczbie białych krwinek 6 000 w 1 mm3 krwi, należy przyjąć za wynik właściwy liczbę krwinek zawartą w granicach 5 580 do 6 420 leukocytów. Podwójna średnia błędu przyjmowana w badaniach naukowych wynosi w tym wypadku 2x±7%, tzn. ok. 30%. Przyczyną tego jest mała liczba krwinek w 1 mm3 krwi. Ponadto krwinki te zbijają się łatwo w trudne do rozdzielenia skupienia, w których trudno rozróżnić pojedyncze komórki. Należy również uważać, aby nie pomylić z krwinkami obecnych w zawiesinie strątów i kryształów barwnika itp. Rozcieńczona krew może być użyta do liczenia leukocytów nawet po odstaniu przez 24 godz. w temperaturze pokojowej. Przed użyciem do badania musi być każdorazowo bardzo dokładnie mieszana.

Podstawę do ustalenia wielkości błędu popełnianego podczas liczenia krwinek stanowi wyjściowe założenie, że różnice w rozrzucie krwinek, tzn. ich zmienna liczba na poszczególnych, takich samych polach siatki, dają się ująć w formułę, matematyczną wzoru Poissona. Według tego wzoru błąd standartowy (8) rozrzutu krwinek na podobnych polach siatki określa wyrażenie ]/m, gdzie m = średnia liczba krwinek na określonych polach. Z przyjęciem poprawki 8 = 0,92-|/m- Do wyrażenia współczynnika (odchyleń) (F) określającego zmienny układ krwinek w % używa się wzoru:

V = – • 100, co pozwala na obliczenie błędu wyniku zawartego w podanych wyżej granicach. Odchylenia w liczbie czerwonych i białych krwinek

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *