Polska szczepionka krztuścowa

Polska szczepionka krztuścowa zawiera 20 miliardów komórek bakteryjnych w 1 ml zawiesiny i jest adsorbowana wodorotlenkiem glinowym. Ponieważ przyjęto ogólnie, że pełna dawka uodporniająca powinna wynosić 60 miliardów zarazków, dlatego też szczepionkę przeciwkokluszową podaje się trzykrotnie w dawce po 1 ml (niezależnie od wieku dziecka) w odstępie 4-5 tygodni. Po upływie 1 roku wstrzykuje się dodatkowo dawkę przypominającą, w celu utrwalenia odporności. Szczepionkę podaje się głęboko podskórnie. Ampułka z zawartością zawiesiny zarazków kokluszowych powinna być skłócona przed poda- niem.

Obecnie szczepionka kokluszowa jest stosowana najczęściej w połączeniu z ana- toksyną błoniczą i tężcową (vaccinum Di-Te-Per). Podstawowe szczepienia tą szczepionką przeprowadza się w 3, 4 i 5 miesiącu życia, w odstępach miesięcznych. Po upływie roku od trzeciego Avstrzykniçcia, a więc w 2 r. życia, przeprowadza się szczepienie powtórne, tzw. przypominające, w postaci jednorazowego wstrzyknięcia.

Niebezpieczeństwo wystąpienia powikłań po szczepieniu szczepionką przeciw-kokluszową jest niewielkie i właściwie bez ryzyka dla dziecka. W związku jednak z możliwością wystąpienia powikłań wysunięto szereg przeciwwskazań, a mianowicie :

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *