Pochodzenie i rozwój krwinek czerwonych

W rozwoju krwinek czerwonych wyróżnia się dwa typy erytropoezy. (Termin „ery-tropoeza” względnie „odnowa” oznacza poszczególne stadia różnicowania się krwinek czerwonych, począwszy od postaci macierzystej, do końcowej postaci dojrzałej krwinki czerwonej).

W pierwszym okresie życia płodowego wytwarzane są krwinki zaliczane do ery-tropoezy megaloblastycznej, która później ustępuje miejsca erytropoezie normo- blastycznej.

Erytropoeza megaloblastyczna występuje zasadniczo tylko w życiu płodowym, natomiast w życiu pozapłodowym jedynie w przypadkach patologicznych. Erytropoeza normoblastyczna zjawia się stopniowo począwszy od drugiego okresu życia płodowego, przy czym w 3 i 4 miesiącu życia płodowego oba typy erytropoezy istnieją jeszcze równorzędnie obok siebie. Erytropoeza normoblastyczna jest właściwa dla okresu życia pozaplodowego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *