Pobieranie krwi z palca i z żyły

omówione czynności należy wykonywać możliwie szybko, aby uniknąć ustania krwawienia w czasie pobierania krwi. Odpowiednie tempo pobierania krwi jest kwestią wprawy, zręczności i dobrej organizacji pracy i w żadnym przypadku nie może być utrzymywane kosztem niedokładności przy napełnianiu pipet czy mieszalników. Nieprzestrzeganie zasady kolejnych czynności rzutuje w narastający sposób na błędy wyników. Do badań morfologicznych można również użyć krwi żylnej.

Pracownika wykonującego badanie obowiązuje uwaga przy opisie i segregowaniu pobranych od poszczególnych osób materiałów do badań. Wygodnie jest mieć dla każdego badanego osobną tackę, na którą składa się cały dokładnie opisany materiał.

W innym przypadku można mieszalniki wbijać w kartkę zleceniową z nazwiskiem i innymi danymi badanego i umieścić na niej opisane rozmazy krwi i naczyńko hemoglobinometru. Mieszalniki można również ujmować w opaskę sporządzoną z odpowiednio naciętych i zszytych spinaczem pasków celuloidu (ryc. 9).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *