Po wyjęciu igły z żyły

Po wyjęciu igły z żyły należy polecić badanemu przytrzymanie tamponu przez zgięcie ręki w łokciu i pozostawienie go w takiej pozycji przez kilka minut. Przed nałożeniem ubrania sprawdzić, czy miejsce wkłucia przestało krwawić.

W zależności od. przeznaczenia krew pobiera się bez dodatku względnie z dodatkiem środków hamujących-krzepnięcie. Do badania morfologii krwi używa się krew żylną w stanie nieskrzepniętym.

Antykoagulanty wywołują we krwi zmiany,, w czasie przedłużonego jej przetrzymywania przed użyciem do badania. Rozmazy krwi wykonane w czasie przed upływem 1 godziny od momentu pobrania krwi, przetrzymywanej w temp. 18-20stopni, nie wykazują jeszcze zasadniczych zmian w morfologii krwinek, w stosunku do preparatów wykonanych bezpośrednio po pobraniu krwi. Jednakże już po upływie 3 godzin stwierdza się zmiany w budowie granulocytów obojętnochłonnych, a po upływie

-6 godzin zmiany w budowie krwinek czerwonych (zjawiają się formy kuliste i mor- wowate). Jeżeli nie możemy przystąpić do badania krwi bezpośrednio po jej pobraniu, należy ją umieścić w temp. 4stopni, a przed użyciem do badania bardzo dokładnie wymieszać.

Należy przyjąć jako regułę, że: – rozmazy krwi powinno się wykonywać bezpośrednio po pobraniu krwi, – oznaczanie liczby leukocytów i szybkości opadania krwinek należy wykonać przed upływem 6 godzin od momentu pobrania krwi,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *