Po 2-3 dniach

Po 2-3 dniach od początku choroby objawy kliniczne zwykle cofają się mija gorączka, blednie gardło, ustępują naloty. Wysypka stopniowo ciemnieje, potem blednie po ustąpieniu wysypki skóra jest sucha, szorstka. W końcu I tygodnia zaczyna się łuszczyć na tułowiu, a w końcu II tygodnia lub w III tygodniu występuje rozległe i charakterystyczne łuszczenie płatowe dłoni i stóp (ryc. 175). Język silnie obłożony w pierwszych godzinach choroby, zaczyna się powoli oczyszczać od brzegów i po 3-5 dniach przybiera barwę żywoczerwoną z ostro występującymi brodawkami (tzw. język malinowy) w następnych dniach język stopniowo wraca do normalnego wyglądu.

Przebieg i objawy kliniczne płonicy różnią się znacznie w poszczególnych przy-padkach. Obecnie choroba przebiega raczej łagodnie z niską ciepłotą, z krótkotrwałą i często przelotną wysypką. Nie spotykamy obecnie złośliwych, często śmiertelnych postaci płonicy z uogólnionym zespołem septycznym lub hipertok- sycznym.

W moczu występuje nieznaczny białkomocz, wzrost urobilinogenu, czasem dodatni odczyn dwuazowy, występować może aceton, indykan. W obrazie morfo-

Po przejściu ostrego okresu choroby logicznym krwi stwierdza się lekką, niedokrwistość niedobarwliwą, wyraźną leukocytozę z neutro- i eozynofilią. Liczba krwinek kwasochłonnych wzrasta pod koniec I tygodnia. W razie powikłań odsetek kminek obojętnochłonny ch zwiększa się w ciężkich postaciach płonicy ulegają one zmianom toksycznym. Opadanie krwinek jest wyraźnie przyspieszone przez cały okres choroby i utrzymuje się długo, nawet po ustąpieniu wszystkich objawów płonicy (często przez okres 6 tygodni i dłużej).

Powikłania. Po przejściu ostrego okresu choroby dziecko może wrócić do pełnego zdrowia lub też w końcu II tygodnia lub na początku III mogą wystąpić powikłania, które na szczęście są obecnie rzadkie i występują zaledwie w 2-3% przypadków.

Do najczęściej notowanych należą: zapalenie węzłów chłonnych na szyi, zapalenie ucha środkowego jednostronne lub obustronne z wyciekiem ropnym, odczyny alergiczne z zapaleniem kłębków nerek, zespołem reumatycznym z możliwością uszko dzenia^śerca.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *