Patologiczne zmniejszenia

W stanach patologicznych zmniejszenie liczby krwinek czerwonych charakterystyczne jest dla niedokrwistości. Znaczne zwiększenie liczby krwinek czerwonych występuje np. w czerwienicy prawdziwej czy w erytrocytozach wtórnych.

Odchylenia stwierdzane w liczbie krwinek białych wykazują, w porównaniu z erytrocytami, znaczne wahania. Żadne z upostaciowanych składników krwi nie ulegają tak znacznym zmianom składu ilościowego i jakościowego jak granulocyty, jakkolwiek zmiany takie dotyczą wszystkich grup krwinek białych. Zjawisko to ma podstawowe znaczenie w badaniach klinicznych. Czynniki warunkujące wystąpienie wahań w liczbie leukocytów są liczne i różnorodne. Mogą one powodować albo zmiany przejściowe w obrazie krwi obwodowej nie mające nic wspólnego ze zmianami w samym narządzie krwiotwórczym (są to odczyny ustroju ze strony układu białokrwinkowego, które ustają zazwyczaj po ustąpieniu przyczyny wywołującej je), albo też zmiany trwałe, wywołane schorzeniem układu białokrwinkowego, do których włączają się zazwyczaj obok zmian ilościowych również zmiany jakościowe.

Wśród odchyleń w liczbie krwinek białych rozróżnia się leukocytozę fizjologiczną i patologiczną oraz leukopenię. Nazwą leukocytom określa się zwiększenie liczby leukocytów powyżej normy, nazwą leukopenia – zmniejszenie liczby tych krwinek poniżej normy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *