Trzeci okres krztuśca

Trzeci okres krztuśca – okres zdrowienia nie ma cech charakterystycznych. Ustępują stopniowo napady kaszlu, poprawia się łaknienie, wraca sen.

Badania laboratoryjne. We krwi obwodowej stwierdza się wzrost liczby krwinek białych s wyraźną przewagą dojrzałych limfocytów. Zmiany te dotyczą zarówno dzieci chorych na krztusiec o przebiegu lekkim bez powikłań, jak i przypadków powikłanych.

Czytaj dalej

Zapalenie meningokokowe

Rokowanie w przebiegu nagminnego zapalenia opon poprawiła się znacznie w latach ostatnich i o ile dawniej śmiertelność utrzymywała się w granicach 50-• 90*°/o (1910-1915), to obecnie wynosi poniżej 5%, spadla też obecnie i liczba powikłań.

Rokowanie nie uległo jednak poprawie w przypadkach piorunujących i nadal, mimo szybko zastosowanego leczenia, nie udaje się najczęściej uratować chorego dziecka.

Czytaj dalej

KRZTUSIEC CZYLI KOKLUSZ

Krztusiec jest ostrą chorobą zakaźną i zaraźliwą. Główną charakterystyczną cechą tej choroby jest napadowy kaszel. Etiologia. Krztusiec wywołuje pałeczka krztuśca (Bordetella pertussis) lub pałeczka krztuśca rzekomego (Bordetella parapertussis). Pałeczkę krztuśca pierwsi wyizolowali Bordet i Gengou w r. 1906. Pałeczka ta ma długość około 1 mikrona, jest Gram-ujemna, nie tworzy zarodników w świeżych hodowlach ma otoczkę. Poza ustrojem ludzkim ginie szybko, jest bardzo wrażliwa na podwyższenie temperatury oraz na działanie bodźców chemicznych. Zarazek krztuśca jedynie u małp, poza człowiekiem, może wywołać objawy zbliżone do kokluszu.

Czytaj dalej

Anatomia patologiczna

Anatomia patologiczna. Charakterystyczne dla płonicy są zmiany dotyczące głównie skóry wszystkie pozostałe objawy są wspólne dla zakażeń paciorkowcowych. W skórze występuje przekrwienie – jako wyraz toksycznego uszkodzenia śródbłonka naczyń, które prowadzi do ich rozszerzenia. Stwierdza się również obrzęk skóry ox-az nacieki z limfocytów i mono- cytów. Wysięk zapalny gromadzi się w ‚warstwach środkowych naskórka, a na objętym wysiękiem obszarze występuje wzmożone rogowacenie. Gdy warstwa zewnętrzna oddzielać się zaczyna od zrogowaciałej warstwy pośredniej naskórka, występuje łuszczenie skóry.

Czytaj dalej

Leczenie polega na domięśniowym stosowaniu penicyliny

W przypadkach prawidłowo leczonych gorączka szybko spada i proces zapalny cofa się. Mogą wystąpić nawroty. Rokowanie jest bardzo poważne w przypadkach nie leczonych (duża śmiertelność). Szybkie rozpoznanie i właściwe leczenie skraca przebieg choroby i daje zwykle pomyślny wynik.

Leczenie polega na domięśniowym stosowaniu penicyliny, która najczęściej błyskawicznie przerywa chorobę. Z powodu możliwości nawrotów zaleca się jej podawanie jeszcze przez kilka dni po spadku ciepłoty. Leczenie penicyliną, można kojarzyć z podaniem sulfonamidów (u dzieci powyżej 1 roku życia).

Czytaj dalej

Dziecko leczone wcześnie

Dziecko leczone wcześnie i właściwie uspokaja się powoli, oddech cichnie, mija bezgłos i chrypka, ustępuje kaszel dziecko odzyskuje uśmiech. Najczęstszym powikłaniem błonicy krtani jest zapalenie płuc, zwłaszcza w zakażeniach mieszanych (grypa, odra, krztusiec).

O rozpoznaniu błonicy krtani decyduje stałe, powolne narastanie objawów chorobowych bez wyraźniejszych okresów poprawy oraz matowość głosu, względnie bezgłos, nawet przy krzyku. Dużą pomocą w ustalaniu rozpoznania krupu jest laryngoskopia bezpośrednia. Różnicujemy błonicę krtani przede wszystkim z krupem rzekomym w przebiegu grypy i odry.

Czytaj dalej

W obrazie klinicznym

W obrazie klinicznym nie stwierdza się zwylde cech charakterystycznych, notowane są jedynie nie wyjaśnione zwyżki ciepłoty, niechęć do picia często występuje biegunka.

Rozpoznanie jest trudne i możliwe jedynie w oparciu o kontrolę płynu mózgowo-rdzeniowego w posiewie i w preparacie bezpośrednim udaje się zwykle stwierdzić Gram-ujemne pałeczki.

Leczniczo stosowana jest najczęściej chloromycetyna lub kolimycyna czy też tetracyklina, jak również i nitrofuradantyna. 4. Gronkowce powodują zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych prawie wyłącznie u noworodków i młodych niemowląt zespół oponowy występuje najczęściej w przebiegu posocznicy lub jest następstwem zakażenia skóry.

Czytaj dalej

Wystąpienie objawów klinicznych

U niemowlęcia klasyczne objawy nagminnego zapalenia opon stwierdzane są rzadko, natomiast zwraca zwykle uwagę badającego lekarza wyraźna bolesność, występująca przy zginaniu główki lub przy zmianie pozycji dziecka.

Wystąpienie objawów klinicznych meningokokowego zapalenia opon mózgo- wo-rdzeniowych poprzedza okres rozsiewu zarazka w ustroju.

Czytaj dalej

TĘŻEC

Tężec jest ostrą chorobą zakaźną, charakteryzującą się bolesnymi, długotrwałymi skurczami tonicznymi dowolnych mięśni poprzecznie p-rążkowanych, zwłaszcza mięśni żwaczy i mięśni wyprostnych grzbietu.

Etiologia. Tężec wywołuje laseczka tężca (Bacillus tetani, Clostridium tetani) wyhodowana w 1890 r. przez Kitasato. Laseczka tężca jest ścisłym beztlenowcem, jest Gram-dodatnia, mała (2-5 mikronów) poza ustrojem żywym występuje w postaci zarodników. Środki antyseptyczne stosowane w klinice nie niszczą zarodników tężca, zwykłe gotowanie również nie jest całkowicie pewną metodą ich niszczenia. W kale zwierząt trawożemych (zwłaszcza koni) i ludzi pałeczka tężca pod postacią zarodników może pozostawać w stanie czynnym przeż wiele lat.

Czytaj dalej