Okres życia krwinki czerwonej

Okres życia krwinki czerwonej w warunkach prawidłowych wynosi 80 do 120 dni. Krwinki wytwarzane są w ustroju bez przerwy i stale przechodzą z narządu krwio-twórczego do krwi obwodowej, uzupełniając ubytki powstające w procesie obumierania krwinek. W warunkach prawidłowych dziennie ginie ok. 1% ogólnej ilości erytrocytów.

Obumierając, krwinki są całkowicie niszczone w układzie siateczkowo-śród- błonkowym (U S Ś). Część materiału krwinek usuwanych z krążenia zostaje wy-korzystana do produkcji nowych elementów morfotycznych krwi. Hemoglobina uwalniana w procesie rozpadu krwinek ulega również przemianie, która polega na rozerwaniu jej cząsteczki, utracie białka i Fe i przemianie hemu na barwnik żółciowy, bilirubinę.

Skład chemiczny krwinki czerwonej jest zróżnicowany, co przedstawia tabela 2, dotycząca jedynie podstawowych związków chemicznych. Krwinki czerwone wykazują żywą przemianę energetyczną, której podstawę stanowią zawarte w krwinkach enzymy. Podstawowym materiałem energetycznym dla tych przemian jest glukoza. Wśród enzymów, jakimi rozporządza krwinka czerwona, należy wymienić enzymy beztlenowej i tlenowej przemiany glukozy, jak również enzym przemiany dwutlenku węgla (karboanhydraza) oraz rozkładu wody utlenionej (katalaza). Z punktu widzenia ochrony hemoglobiny przed utlenianiem katalaza stanowi podstawowy enzym obronny, warunkujący prawidłową czynność krwinek czerwonych w procesie oddychania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *