Okres powikłań

Patogeneza. Paciorkowiec po wtargnięciu do nie uodpornionego ustroju, najczęściej na błonę śluzową jamy nosowo-gardłowej rozmnaża się w układzie sia- teczkowo-śródbłonkowym, głównie w tkance chłonnej prowadzi to do stanu zapalnego i obrzmienia migdałków oraz powiększenia i silnego przekrwienia grudek chłonnych pierścienia Waldeyera. Paciorkowiec rozmnażając się wytwarza szereg toksyn, spośród których jedynie toksyna erytrogenna ma wyraźne działanie patogenne: pirogenne, kardiotoksyczne, uszkadzające tkanki, wzmagające działanie innych toksyn oraz działanie letalne. W miarę wytwarzania się antytoksyny objawy ogólne stopniowo ustępują i dziecko może wrócić do pełnego zdrowia lub też po 10-14 dniach stanu utajenia wejść w drugi okres płonicy – w okres powikłań, występujących między 2 a 3 tygodniem choroby, czasem później.

Okres powikłań jest wyrazem. osiedlenia się zarazka w narządach wewnętrznych (węzły chłonne, ucho środkowe) dlatego też nazywamy go okresem sep- tycznym wprawdzie nie udało się do tej pory wykryć i udowodnić krążenia paciorkowca w’e krwi, również nie zawsze udaje się znaleźć go w uszkodzonych narządach, jednak rola paciorkowca w powstawaniu powikłań jest bezsporna.

Obok działania toksycznego i ropotwórczego zarazka wysuwana jest również możliwość jego działania alergicznego (choroba reumatyczna, zapalenie nerek, eozynofilia w obrazie białokrwinkowym w okresie późnym,płonicy).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *