Niedokładności

Niedokładności kryjące się w samej przyjętej metodzie badań. Nawet zachowując jak najdalej idącą staranność w przestrzeganiu techniki określonej metody nie jesteśmy w stanie uniknąć pewnych błędów. Spokój, opanowanie i metodyczność w pracy pomagają tu w zasadniczy sposób.

Stwierdzono, że nawet przy prawidłowym wykonywaniu badania istnieje pewien określony zakres błędu. Okazało się, że podczas liczenia krwinek czerwonych wielkość popełnianego błędu może dochodzić do ±2-3% w obie strony, tzn. w kierunku zwiększenia lub zmniejszenia oznaczonej liczby krwinek. Oznacza to, że jeżeli obliczona przez nas liczba erytrocytów wynosi np. 5 milionów w 1 mm3 krwi, to należy przypuszczać, że rzeczywista ich liczba leży w granicach pomiędzy 5 125 000, a 4 875 000.

W badaniach naukowych, gdzie wymagana jest większa dokładność obliczeń, przyjmuje się wyższy % błędu, a mianowicie podwójną średnią błędu, czyli 2 razy ±2,5%. I tak np., przy oznaczonej przez nas liczbie erytrocytów 5 000 000 w 1 mm3 krwi, rzeczywista liczba krwinek–przyjmowana w tym przypadku jako wynik dokładny – zawarta jest w granicach 4 250 000 do 5 250 000 erytrocytów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *