Nakłuwanie i pobieranie krwi z opuszki palca

Krew pobiera się najczęściej z opuszki IV palca lewej ręki, która jest mniej narażona na ewentualne późniejsze zakażenie miejsca nakłucia. Przed pobraniem krwi palec odkaża się dokładnie 70% alkoholem, przy czym nie wolno nakłuwać opuszki palca zanim alkohol nie wyschnie na skórze. Obecność alkoholu na skórze nie tylko utrudnia pobieranie rozlewającej się kropli krwi, ale nie jest obojętna dla stykającej się z nim krwi. U osób z wilgotnymi rękami dobrze jest przetrzeć przed nakłuciem palec eterem.

Nakłucie opuszki palca musi być wykonane odpowiednio, najlepiej na głębokość 3 mm. Nakłucie takie zapewnia swobodny wypływ krwi, która w żadnym przypadku nie może być z palca wyciskana. Wyciskanie krwi z palca przy zbyt płytkim nakłuciu jest nie tylko dla badanego bolesne, ale stanowi przyczynę zasadniczych odchyleń w obrazie krwi. Słaby wypływ krwi zmienia właściwą jej ciepłotę i stopień jej utlenienia, co wpływać może na powstanie fałszywych wyników, a mianowicie zawyżenie liczby czerwonych i białych krwinek, czy zmiany poziomu Hb. Wypływ krwi przedłużyć można przez energiczne przecieranie miejsca nakłucia, w czasie pobierania kolejnych porcji krwi, watką umoczoną w eterze.

Pierwszą kroplę krwi wypływającą z nakłutej opuszki palca należy zetrzeć, gdyż może być zmieszana z alkoholem użytym do dezynfekcji palca. Kropla taka zawiera poza tym nadmierną ilość płynu tkankowego i usunięcie jej zmniejsza błąd wyniku badania. Do badań przeznacza się dopiero następne porcje krwi. Po pobraniu krwi należy na nakłute miejsce położyć watkę i polecić badanemu przycisnąć palec do wnętrza dłoni.

W celu wykonania rutynowego badania morfologicznego krwi pobiera się krew w następujący spośób: Po starciu pierwszej kropli krwi z palca pobiera się krew kolejno do badania poziomu Hb, do mieszalnika do liczenia białych krwinek (krew tuż po nakłuciu palca wypływa bardziej obficie, dzięki czemu łatwiej jest napełnić mieszalniki wymagające większej objętości krwi), do mieszalnika do Palników’stopnioSpaską?celulóT- Uczenia czerwonych krwinek, wreszcie na koniec wykonuje dową się rozmazy krwi do preparatów barwnych. Wszystkie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *