Mikron

Wobec tego, że mikron stanowi 0,001 część milimetra, w ostatecznym wyniku w naszym przykładzie wymiar średnicy krwinki czerwonej wynosi 8,1 mikrona.

Odchylenia w wymiarach średnicy poszczególnych krwinek czerwonych występują wyraźnie, gdy wyniki uzyskane z obliczenia średnicy 100-200 krwinek zestawia się w postaci tzw. krzywej Price-Jonesa. Krzywą taką wykreśla się w następujący sposób: oznaczone średnice krwinek grupuje się według wielkości, przy czym różnice w wielkości poszczególnych grup wynoszą 0,5 mikrona. Otrzymane dane przenosi się na wykres.

Na osi rzędnych zaznacza się zawartość w procentach krwinek o określonej średnicy, natomiast na osi odciętych wymiary średnicy poszczególnych grup tych krwinek.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *