Mieszalniki Trennera

Mieszalniki Trennera stanowią specjalny rodzaj mieszalników nie posiadających skali. Pobierana krew wchodzi do kapilarnej części mieszalnika samą tylko siłą włosowatości, bez wciągania ustami, jak to ma miejsce przy użyciu mieszalników z podziałką. Słupek krwi urywa się samoczynnie w miejscu przechodzenia kapilary w banieczkę, gdzie napięcie powierzchniowe przewyższa siły włosowatości. Płyn rozcieńczający pobiera się jak zwykle, tzn. wciągając go ustami przez przedłużacz do znaczka nad banieczką. Istnieją osobne mieszalniki do rozcieńczania krwi przy liczeniu krwinek czerwonych i osobne dla białych. Otrzymane rozcieńczenia odpowiadają: 1:200 dla krwinek czerwonych i 1:20 dla krwinek białych.

Bezmieszalnikowe pobieranie krwi. Przy braku dostatecznej liczby mieszalników Lubaczewski proponuje posługiwanie się pipetką do oznaczania poziomu Hb. Przy liczeniu krwinek czerwonych do 0,02 ml pobranej krwi dodaje się 3,98 ml płynu rozcieńczającego, otrzymując rozcieńczenie 1:200. Przy liczeniu krwinek białych do 0,02 ml pobranej krwi dodaje się 0,38 ml płynu rozcieńczającego, otrzymując rozcieńczenie ok. 1:20. Krew rozcieńcza się w małych probówkach.

Płyny do rozcieńczania krwinek. Płyny do rozcieńczania czerwonych krwinek. Przy liczeniu czerwonych krwinek najpowszechniej używanym płynem rozcieńczającym jest płyn Hayema. Jest to płyn słabo hipertoniczny, powodujący lekkie kurczenie się krwinek czerwonych, wykluczając ich hemolizę. Zawarty w nim sublimat utrwala krwinki czerwone, wchodząc w reakcję z białkami komórki. Obecność sublimatu zapobiega również przerastaniu płynu przez drożdże i bakterie, które przy liczeniu mogłaby być omyłkowo wliczane jako krwinki.

Do płynu tego można dodać 0,4 g jakiegokolwiek barwnika jądrowego, np.- fioletu metylowego, błękitu krezylowego czy toluidynowego. Barwniki te barwią jądra leukocytów, przez co unika się wliczania leukocytów do liczby erytrocytów. Przy prawidłowym obrazie krwi ma to niniejsze znaczenie, natomiast przy białaczkach może być źródłem dużego błędu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *