Mieszalniki do rozcieńczania krwi

Przyrządy służące do rozcieńczania krwi mają wygląd pipetki z owalnym, bańko- watym rozszerzeniem prawie pośrodku, bliżej tego ramienia mieszalnika, na które nakłada się gumowe przedłużenie z ustnikiem, służące do wygodniejszego pobierania krwi. Gumka podłączona do ustnika powinna być tak długa, aby nie trzeba było pochylać głowy przy pobieraniu krwi. Drugie, dłuższe ramię mieszalnika jest ostro zakończone i tą stroną wciąga się do mieszalnika krew i płyny rozcieńczające. Na tym ramieniu znajduje się podziałka (ryc. 10).

Na mieszalnikach do liczenia czerwonych, jak i białych krwinek podzialki umieszczone na dłuższym ramieniu mieszalnika (pod banieczką) są jednakowe, oznaczone

-0, 5 i 1. Różne są natomiast pojemności mieszalników. Banieczka mieszalnika do liczenia czerwonych krwinek ma pojemność 100 razy większą niż objętość krwi pobrana, do podziałki 1, a 200 razy większą niż objętość krwi pobrana do podzialki 0,5. Podziałka nad banieczką jest oznaczona cyfrą 101. Krew o prawidłowym składzie lub przy nieznacznej niedokrwistości należy rozcieńczać 200- -krotnie, czyli pobierać krew do podziałki 0,5, a płyn rozcieńczający do znaczka nad banieczką. Przy niedo- krwistościach, w których liczba erytrocytów może być blisko dwukrotnie niższa od liczby prawidłowej, wystarczy rozcieńczyć krew 100-krotnie, czyli pobrać do podziałki 1.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *