Limfocyty

Są to komórki okrągłe, o wymiarach 5 do 9 mikronów. Stanowią ok. 22% ogólnej liczby krwinek białych, .czyli liczba ich waha się w granicach od 1000 do 2000 w 1 mm3 krwi obwodowej. Rola biologiczna limfocytów pozostaje jeszcze stale kwestią otwartą. Istnieją pewne dane sugerujące, że limfocyty biorą udział w two-

rżeniu gamma-globulin, zwłaszcza związanych z produkcją przeciwciał. Ruchy ame- bowate i fagocytoza są bardzo nieznaczne. Monocyty. Te krwinki białe tworzą grupę, której pochodzenie nie jest dokładnie ustalone: wg zdania niektórych autorów pochodzą one z układu siateczkowo-śródbłonlcowego, wg innych powstają w szpiku kostnym, jeszcze inni podają, że wywodzą się one z układu limfatycznego.

Monocyt jest to duża komórka, o średnicy 14 do 20 mikronów. Szeroki pas cy- toplazmy otacza owalne, nerkowate lub palczaste jądro. Są to krwinki bardzo ruchliwe, zdolne do pochłaniania nawet dużych elementów komórkowych, np. krwinek czerwonych. Często nazywane są makrofagami, w odróżnieniu od granulocytów obojętnochłonnych zwanych mikrofagami.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *