Leukocytoza fizjologiczna

Należy zdawać sobie sprawę z tego, że u poszczególnych osób stwierdza się w grupie leukocytów znaczne nieraz wahania ilościowe, co skłania wielu badaczy tego zagadnienia do zmiany stanowiska w stosunku do uznanych norm leukocytozy. Wyrażają oni pogląd, że zakres norm powinien być poszerzony o wartości poniżej i powyżej dotychczas uznanych za prawidłowe. Poza tym wiadomo, że niektóre osoby wykazują przez długie okresy czasu względną stabilność poziomu leukocytów, u innych natomiast stwierdza się w różnych okresach czasu różnice sięgające nawet 100%. Istnieją również dobowe wahania liczby białych krwinek, w których najniższy poziom leukocytów stwierdza się rano, najwyższy po południu.

Czynnikami, które wywołują fizjologiczne odchylenia w liczbie leukocytów, są np.: trawienie i przyswajanie pokarmów, ruch, łaknienie, praca fizyczna, ciąża itp.

Leukocytoza trawienna występuje w 2-3 godziny po spożyciu pokarmów. Liczba białych krwinek może w tym czasie wzrosnąć we krwi obwodowej o olc. 1/3 ilości stwierdzonej przed jedzeniem. Zjawisko to można najwyraźniej zaobserwować po spożyciu pokarmów białkowych, z tym jednak, że bezpośrednio po jedzeniu występuje przejściowa leukopenia. Leukocytoza trawienna jest leukocytozą obojętno- chłonną. Może ona wystąpić nawet pod wpływem wyobrażania sobie czynności spożywania pokarmów, względnie pod wpływem łaknienia. Zjawisko to związane jest z wytwarzaniem odruchów warunkowych, które – jak wiemy – występują również w stosunku do szeregu innych bodźców. Znana jest rola regulacji neurohumoralnej takich i podobnych zjawisk.

Leukocytoza wysiłkowa występuje w czasie mniej więcej 10 minut po rozpoczęciu pracy i uwarunkowana jest prawdopodobnie mechanicznym uruchomieniem limfocytów w układzie chłonnym.

Jedna odpowiedź na „Leukocytoza fizjologiczna

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *