Krzywe wykreślone na podstawie pomiarów średnicy krwinek

Dla porównania niech służy opis, która przedstawia krzywe wykreślone na podstawie pomiarów średnicy krwinek czerwonych w przypadkach niedokrwistości mikrocytowej (średni przekrój krwinki wynosi 6,46 mikronów) oraz makrocytowej (średni przekrój krwinki wynosi 8,36 mikronów). Linie przerywane obrazują krzywe dla najmniejszego i największego średniego przekroju krwinek, w zakresie normy.

Przy wykreślaniu omawianych krzywych stopień dokładności w ustaleniu przeciętnej średnicy krwinki, w danej grupie wielkości, uzależniony jest w zasadniczy sposób od ilości oznaczonych średnic. Minimum wymierzonych krwinek wynosi 100, a im większa ich liczba, tym dokładniejsze jest oznaczenie przeciętnej średnicy krwinki. Zmniejsza się tym samym standartowe odchylenie oznaczonej wielkości.

Średnica krwinek oznaczona metodą mikrometryczną jest najdokładniejsza, jakkolwiek metoda ta jest dość uciążliwa i czasochłonna. Krzywa Price-Jonesa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *