KRZTUSIEC CZYLI KOKLUSZ

Krztusiec jest ostrą chorobą zakaźną i zaraźliwą. Główną charakterystyczną cechą tej choroby jest napadowy kaszel. Etiologia. Krztusiec wywołuje pałeczka krztuśca (Bordetella pertussis) lub pałeczka krztuśca rzekomego (Bordetella parapertussis). Pałeczkę krztuśca pierwsi wyizolowali Bordet i Gengou w r. 1906. Pałeczka ta ma długość około 1 mikrona, jest Gram-ujemna, nie tworzy zarodników w świeżych hodowlach ma otoczkę. Poza ustrojem ludzkim ginie szybko, jest bardzo wrażliwa na podwyższenie temperatury oraz na działanie bodźców chemicznych. Zarazek krztuśca jedynie u małp, poza człowiekiem, może wywołać objawy zbliżone do kokluszu.

W starych hodowlach pałeczka krztuścowa ulega przemianom, przechodząc z fazy I (postać gładka) poprzez fazę II i III do fazy IV (postać szorstka). W fazie ostatniej pałeczka krztuśca zatraca otoczkę, staje się bardzo mało zjadliwa oraz traci właściwości uodporniające.

Pałeczka krztuśca zawiera szereg czynnych antygenowo składników komórkowych, a mianowicie: aglutynogen, dwie toksyny i hemaglutyniny. Aglutynogen zawarty jest w otoczce komórki bakteryjnej. Powoduje on powstanie aglutynin w zakażonym kokluszem ustroju. Powstanie aglutynin nie jest jedyną przyczyną wytworzonej odporności po przebytym krztuścu, jakkolwiek niewątpliwie się z nią wiąże wobec braku jednak innych metod, ocena skuteczności stosowanych u dzieci szczepionek oparta jest prawie wyłącznie (poza oceną epidemiologiczną) na określeniu wysokości miana aglutynacyjnego uzyskanego szczepieniem. Pałeczka krztuśca wytwarza 2 jady – ciepłochwiejny i ciepłostały – oba zaliczane do endotoksyn.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *